Десислава Дамянова

Лицензиран представител на Paul Ekman International, сертифицирана да провежда обучения и да предава знанията на д-р Пол Екман в България и чужбина.

Сертифициран треньор от най-добрите школи в света по емоционална интелигентност, език на тялото, микроизражения, емоционални и социални умения.

Сертифициран експерт в "Емоционални умения и компетенции", което включва умения да чете микроизражения, език на тялото, глас, словесен стил, словесно съдържание, емоционални тригери, емоционална времева линия, емоционален профил, пристрастия, скриптове. Как те се отнасят до емоционалните състояния и чувства и как могат да бъдат управлявани в подкрепа на положителен резултат. Съвкупността от тези умения е най-дълбоката материя за емоционална интелигентност. Сертификация в Paul Ekman International - Манчестър, Англия.

Сертифициран експерт в "Оценка на истината и доверието". Експерт в анализирането на психологическите процеси, които се случват, когато хората лъжат. Разпознава скритите прояви на емоциите, чрез микроизраженията на лицето. Умение да оценява доверието на другите, чрез техните вербални и невербални поведения. Разкриване на лъжи и измами. Сертификация в Paul Ekman International - Манчестър, Англия.

1 Курс

Всички курсове