Цветина Лунгарова, CIPP/E

Вярвам, че защитата на личните данни може да бъде обяснена разбираемо и дори хората, както и организациите, да открият смисъл в темата извън задължителния ѝ характер и страха от високи глоби.

 

Специалист съм по защита на личните данни за Европа, с 15-годишен опит в сферата на бизнес администрацията. Имам квалификации в различни области - право, икономика и управление, масови комуникации, вътрешен одит, облачни технологии.

 

Развивам частна консултантска практика, преподавам в Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и съм кандидат за научна степен "Доктор" по "Икономика и управление по отрасли" с изследователски фокус върху реструктуриране на бизнес процеси в малки и средни предприятия, според GDPR в условията на "Индустрия 4.0".

1 Курс

Всички курсове