Ирина Кеткин

Ирина Кеткин е експерт в областта на обучението и развитието (Learning and Development), с над 10-годишен опит в дизайн, водене и фасилитиране, и оценка на стратегически L&D инициативи. Работила е с международни компании в Европа, Северна Америка и Азия.

Нейната сила се крие в развитието на лидери и екипи, бизнес коучинг, обучение за личностно развитие и развитие на лидери, продуциране на видео клипове с обучителни цели, създаване на онлайн и курсове на живо, фасилитиране, екипна динамика и много други. 

През годините Ирина е провела стотици обучения за личностни умения и обучила над 1000 човека, а също така е работила с редица мениджъри и лидери на различни нива в организациите.