Галя Менова

Казвам сеГаля Менова и съм експерт по европейски проекти и програми. 

Притежавам над 13 г. опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Завършила съм „Публична администрация“ – магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и имам дългогодишен опит в областта на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Имам натрупан опит в управлението и обучението на екипи за отчитането на проекти, както и опит в разработване и анализ на стратегии, програми, проекти. Притежавам дългогодишен опит в изготвяне и оценка на документи, свързани с провеждане на обществени поръчки, както и в изготвяне и управление на бюджети, бизнес планове, маркетингови и предпроектни проучвания на пазара.

Моята мисия е да помагам на българските предприемачи да развият идеите и бизнеса си, чрез добре структурирани проекти, които получават финансиране по европейските програми. 

1 Курс

Всички курсове