Национален център за безопасен интернет

Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора и защитата им в интернет от 2005 г.

1 Курс

Всички курсове